Rezervace

Řízení v ČR

 

 

Dopravní předpisy v České republice jsou téměř shodná s předpisy u  ostatních evropskýchstátů. Je nezbytné si pamatovat především:

 Dálniční poplatky jsou následující:

roční do 3,5t 1.500Kč
 měsíční do 3,5t 440Kč
desetidenní do 3,5t 310Kč